Ouders

Leerlingenraad

Uit de groepen 5, 6, 7 en 8 werden 2 leerlingen gekozen die de groepen gaan vertegenwoordigen.
Zij vergaderen 1 x per maand op een maandag met de directeur over de gang van zaken op de Oanrin.

V.l.n.r. Tamara (groep8), Fleur (groep8), Bo(groep6), Marten (groep7), Sacha(groep7) Wouter(groep5), Julia (groep5), Lotte (groep6)

Notulen oktober 2017