Informatie

Team

De samenstelling van het schoolteam in 2017-2018 is als volgt:

  • Geertje Jongsma leerkracht groep 1/2A + 2B/3
  • Ellen Bruins leerkracht groep 1/2B
  • Janneke Velzing leerkracht groep 2B/3
  • Marten Penninga leerkracht groep 4/6
  • Greta van Weert leerkracht groep 4/6
  • Petra Atema leerkracht groep 5, vervangend directeur, gedragsspecialist
  • Bauwina Gramsma leerkracht groep 5 + 7/8
  • Welmoed Bauer leerkracht groep 7/8
  • Antina Singadji-ten Hoor intern begeleider op maandag, dinsdag en woensdag
  • Anky Kerkstra directeur (aanwezig op ma., wo. even weken en vrijdag)