Informatie

Team OBS De Oanrin (klik voor foto)

 

De samenstelling van het schoolteam in 2020 - 2021 is als volgt:

 • Marianne Scholte leerkracht groep 1-2-3
 • Janneke Velzing leerkracht groep 3
 • Amarinske Kalsbeek leerkracht groep 4-5
 • Bauwina Gramsma leerkracht groep 4-5
 • Sietske Westerhuis (LIO-stage groep 4-5)
 • Petra Atema leerkracht groep 6-7
 • Paul Rona leerkracht groep 6-7
 • Greta van Weert leerkracht groep 8
 • Ellen Bruins leerkracht groep 8
 • Antina Singadji-ten Hoor intern begeleider (dinsdag en woensdag)
 • Daan Planting directeur (maandag t/m donderdag)