Nieuwsbrief

Op OBS De Oanrin gebruiken we Social Schools om informatie uit te wisselen met ouders. Social Schools is een intern communicatiemiddel waar onze ouders een inlog voor krijgen.

Nieuwsbrieven worden daarom niet gedeeld op onze website.