Ouders

Leerlingenraad

Uit de groepen 5, 6, 7 en 8 worden 2 leerlingen gekozen die de groepen gaan vertegenwoordigen.
Zij vergaderen 1 x per maand op een maandag met de directeur over de gang van zaken op de Oanrin.