Ouders

De ouderraad:

Gedurende het schooljaar kom je ons vaak tegen; de Ouderraad. Maar wie zijn wij en wat doen wij eigenlijk?

Wie we zijn? Gjilke Bruinsma (voorzitter), Hedwich Smid (penningmeester), Ingrid Dijkstra (secretaresse),  Marije van Gorkum,  Muriël Kok, en Cornelia Helmus.

Wat we doen? De ouderraad beheert de ouderbijdrage en zorgt ervoor dat dit goed besteed wordt. Jaarlijks brengen we hierover een (financieel) jaarverslag uit.

Wij kunnen de belangen van de ouders behartigen bij de MR en streven daarom ook naar een goede samenwerking tussen MR en OR.

Hiernaast is de OR vooral zichtbaar bij allerlei verschillende activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Groot Project en laatste schooldag. We werken het hele jaar nauw samen met het team, zodat alles goed georganiseerd kan worden. Natuurlijk kunnen we dit niet alleen en vragen we ook vaak hulp van alle andere ouders.

We zijn ontzettend blij met alle hulp die we altijd weer krijgen!!

Heb je een vraag, zit je ergens mee of heb je misschien een heel goed idee voor ons? Je mag ons altijd aanspreken en anders kun je ons mailen op or@oanrin.nl

Juf Janneke Velzing is als teamlid aanwezig bij de OR-vergadering.